החוט המשולש לא במהרה ינתק”: הסכם תנאי בקידושין, הרשאה לכתיבת גט ותקנת קהל” (Tripartite Agreement)