היתר מפורש בקרא (Explicitly Permitted in the Bible)